Deens woordenboek

Woordenboek.eu > Deens Nederlands woordenboek

Vertaal:

   

 

Nederlands Deens Engels woordenboek : love

n:Definition Image[de] liefde sayforelskelselove say Edit
n:Definition [de] geliefde ; [de] beminde sayskatdear ; beloved ; dearest ; honey ; love say Edit
v:Definition houden van; [wij] houden van sayelskelove say Edit
n:Definition [de] tomaat saytomattomato ; love apple ; tomato plant ; Lycopersicon esculentum say Edit
n:Definition Philadelphia sayPhiladelphiaPhiladelphia ; City of Brotherly Love say Edit
v:Definition beloven saylovepromise ; assure say Edit
n:Definition wet van murphy saymurphys loveMurphy's Law ; Sod's Law say Edit
n:Definition romance saylove affair ; romance say Edit
n:Definition caritas saycharity ; brotherly love say Edit
n:Definition spare tire ; love handle say Edit
n:Definition liefdesbrief saylove letter ; billet doux say Edit