Woordenboek.eu

Japans WoordenschatNederlands

Japans

baby赤ん坊
broer兄弟
bruiloft結婚式 [けっこんしき]
buurman隣人
dochter
dood
echtgenoot
echtgenote
familie一族
geboorte誕生
grootvader祖父母
huwelijk結婚
huwelijk結婚式
jongen少年
leven一生
man
meisje少女
mens人間
moeder
ouder
persoon
vader父親
verhouding関係
verjaardag誕生日
vriend友人
vrouw
zoon息子
zuster姉妹

Zinnenboek  |  Basiswoordenschat  |  Beeldwoordenboek
© 2004-2018 Woordenboek.EU | Toegankelijkheid | Contact