Woordenboek.eu

Chinees WoordenschatNederlands

Chinees

auto汽车
bocht彎曲 弯曲 [wan1 qu1]
boot帆船
bus公共汽车
expres表 表 [biao3]
fiets自行车
ongeluk变故
passagier乘客
rail軌 轨 [gui3]
reis旅游
schip*船??
slippen滑倒 滑倒 [hua1 dao3]
trein训练
vervoer航运
vliegtuig班机
vlucht航程 航程 [hang2 cheng2]

Zinnenboek  |  Basiswoordenschat  |  Beeldwoordenboek
© 2004-2018 Woordenboek.EU | Toegankelijkheid | Contact